Coaching

Zijn er medewerkers in uw team die behoefte hebben aan een coachingstraject zodat zij (weer) presteren zoals dat in de huidige tijd van hen verwacht wordt?

Dit is op verschillende manieren in te richten. Door coaching op locatie, door gesprekken op te nemen, te filmen of door een combinatie hiervan.

Soms is er in een heel team behoefte aan een traject om de (nieuwe) werkwijze goed op het netvlies te krijgen. Gezamenlijke en individuele sessies kunnen dan de oplossing zijn.