DISC

Vraagt u zich wel eens af waarom sommigen van uw personeelsleden zo heftig op elkaar kunnen reageren? Of wilt u meer inzicht in uw eigen beweegredenen? De DISC ® Persoonlijkheidsanalyse geeft u handvatten om snel en effectief complex menselijk gedrag in kaart te brengen. Waarom neemt de één graag de leiding en is de ander liever volgend of waarom houdt de één van verandering terwijl de ander daar niets dan weerstand voor voelt?

Stap 1- Wie ben ik zelf eigenlijk/Hoe ziet men mij?
Stap 2- Waarom is mijn collega zo anders en begrijp ik haar/hem vaak niet?
Stap 3- Hoe komt het toch dat ik met sommige klanten heel goed kan opschieten en met andere klanten veel minder?

DISC helpt om deze vragen te beantwoorden door op een verantwoorde manier (niet zweverig) de feiten te benadrukken en er bewustwording ontstaat bij een heel team (of bij individuele personen). Het kan de juiste mensen in hun kracht zetten en anderen inzicht geven in wat eigenlijk beter bij hun past.

Grofweg herkent de DISC ® methode 4 stijlen, maar natuurlijk combineert ieder mens verschillende stijlen bij de interactie met anderen. Door  het invullen van een korte vragenlijst met slechts 24 vragen waarin de persoon gevraagd wordt aan te geven wat het meest en wat het minst op hem of haar van toepassing is, kan een uitgebreid rapport samengesteld worden waarin praktisch alle personen zich zeer herkennen.

Het gedrag wordt daarnaast weergegeven in 3 grafieken:

  • Hoe iemand zichzelf ziet
  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties
  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving

Deze grafieken kunnen inzichten geven om uiteindelijk het beste uit zichzelf te halen.

De herkenbaarheid die mensen aangeven na een rapportbespreking over zichzelf is ruim boven de 90% volledige herkenbaarheid, dat zegt wel iets….

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijk analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Als gecertificeerd DISC coach en trainer ben ik u graag van dienst. Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak!

DISC